Abaküs Mental Aritmetik ve Abaküsün Tarihçesi

Sayı saymak insanlık tarihi kadar eski olmalı. Belki de parmaklar insanoğlunun kullandığı ilk abaküstür diyebiliriz. Ancak 

sayılarla uğraşmak, işlem yapmak, yazı ve uygarlık tarihi ile ilişkilendirilebilir. Yunanca Abax sözcüğünden gelen Abaküs'ün Tam olarak ne zaman icat edildiği bilinmemekle birlikte yazılı kaynaklar Millattan önce 1300 yıllarına kadar gidebildiğini göstermektedir. 

Bazı çevreler de abaküsün 5000 yıl kadar önce icat edildiğini söylemektedir. Bir rivayete göre de Abaküsü, Çin imparatoru için çalışan Li Sou adında bir adam icat etmiştir. Li Sou icat ettiği bu abaküsü, çamurla doldurduğu bir tepsi ile, çamur tabakasının yüzeyine de 10 sıra halinde, inci taneleri dizerek oluşturmuştur.

 

İlk abaküsler Aritmetik işlemden ziyade sayı saymak için kullanılıyordu.Tarihten bugüne kalmış en eski abaküs "Sayı Tablası" şeklinde çevirebileceğimiz, Yunanistanın Salamis adasında 1899 yılında bulunan ve Babilliler tarafından kullanılmış olan "Salamis Tablet" tir. Bir taş levha üzerine kazılan çizgilerden oluşan bu tablanın M:Ö: 300 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

 

Daha ilkel biçimi ile ilk abaküsün Mezopotamya'da M.Ö 2700 -2300 yılları arasında Sümerler tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Daha sonra, farklı biçimlerde Mısır, İran ve Yunanistan'da kullanılan Abaküsün bir ahşap çerçevenin içine yerleştirilmiş çubuklara dizilmiş boncuklar biçimindeki bugünkü şeklini alması tarihsel olarak daha yenidir.

Aritmetik işlemler yapmak için yüzlerce yıl kullanılmış olan abaküsün bir beyin gelişimi aracı olarak kullanımı ise çok daha yenidir ve bu doğrultuda çalışmalar ilk kez uzak doğu'da 1980 li yıllarda başlamıştır. Küçük çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim sağlamak ve onlara zihinden işlem becerileri kazandırmak amacı ile farklı adlar altında çeşitli modeller ortaya çıkmaya başlamış ve oradan da diğer ülkelere yayılmaya başlamıştır.

Ülkemizde de ilk kez Abaküsün beyin gelişimi aracı olarak kullanımı projesi Menar tarafından Abaküs Mental Aritmetik sisteminin oluşturulması ile 2008 yılında gerçekleşmiştir. Sistem, Menar'la tanışma imkanı elde etmiş anneler ve babalar tarafından ilgi ile benimsenmiş ve böylelikle Menar iki yıl gibi kısa bir sürede çeşitli illerimizde açılan 15 kadar şubesi ile çok hızlı bir büyüme ve yaygınlaşma sürecine girmiştir. Menar günden güne daha çok çocuğumuza ulaşabilmektedir.

Main Menu

Login Form